Opettajalle

Tietoa pelistä

Operaatio maailmanperintö on yhteistoiminnallinen oppimispeli maailmanperinnöstä yli 12-vuotiaille. Pelissä avaruuden muukalaiset haluavat purkaa Maa-planeetan ja siirtää ihmiset asumaan muualle. Koska sotilaalliset keinot eivät auta, täytyy pelaajien käyttää vaikuttamistaitojaan ja löytää keskustelujen ja Suomen maailmanperintökohteiden vierailuiden kautta perusteluja, jotka muuttavat muukalaisten mielen. Kukaan pelaaja ei pysty löytämään kaikkea maapallon ja ihmisten kulttuurien pelastamiseen tarvittavaa tietoa yksin, vaan pelaajien on toimittava yhdessä ja autettava toisiaan voittaakseen. Oikeat perustelut myös vaihtuvat jokaisessa pelissä, joten pelaajat joutuvat miettimään ihmisen perintöä ja sen merkitystä monista eri näkökulmista.

Yleispiirteet ja laitevaatimukset

 • Jokainen pelaaja tarvitsee toimivalla internetyhteydellä varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen pelaamista varten.
  • Peli toimii yleisimmillä PC- ja Mac-pohjaisilla internetselaimilla.
  • Pelistä on myös ladattavissa ilmainen sovellus Google Play -kaupasta tai Applen AppStoresta.
 • Pelin alussa voi valita, mitkä kaikki pelin osiot halutaan pelata. Pelin pelaamiseen kannattaa varata ainakin 40 minuuttia. Kaikkien osioiden kanssa pelin kesto on n. 53 min. Peli pelataan kerralla alusta loppuun, eikä sitä voi tallentaa kesken pelin.
 • Pelin suositusikä on 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat
 • Pelissä on sekä yksinpeli- että yhteistoiminnallinen moninpelimahdollisuus. Moninpelissä pelaajamäärä on 2–30.

Opetustavoitteet

 • Ohjata pelaajat pohtimaan kulttuuri- ja luonnonperinnön merkitystä eri näkökulmista sekä edistää maailmanperinnön arvostusta.
 • Tutustuttaa pelaajat Suomen maailmanperintökohteisiin tärkeimmiltä piirteiltään.
 • Kehittää oppilaiden argumentointi- ja vaikuttamiskykyjä.
 • Olla hauskaa yhteistoimintaa pelaajien kesken – koko luokka voittaa tai häviää yhdessä!

Ohjeet pelin käyttämiseen oppitunnilla

Alkuvalmistelut ennen oppituntia

Operaatio Maailmanperintö on suunniteltu pelattavaksi koko luokan yhteisenä moninpelinä, ja sen pelaamiseen kannattaa varata ainakin 40 minuuttia. Jotta oppilaat saisivat pelistä kaiken irti, kannattaa pelaamista hieman valmistella.

 1. Peliä pystyy pelaamaan suoraan selaimen kautta tällä sivustolla tai sen voi ladata Googlen Play -kaupasta tai Applen Appstoresta. Jos olet lataamassa peliä mobiililaitteille, kannattaa peli asentaa valmiiksi jo ennen tunnin alkua.
 2. Peliä on helppo pelata, mutta ennen sen pelaamista luokan kanssa sitä kannattaa kokeilla itse, jotta pelaaminen päästään aloittamaan mahdollisimman tehokkaasti. Jos peliä pelataan verkkoselaimen kautta, kannattaa peli ladata alkuvideoon asti valmiiksi opettajan koneella ennen tunnin alkua.

Pelin aloittaminen oppitunnilla

 1. Peli alkaa lyhyellä alkuvideolla. Se kannattaa katsoa yhdessä.
 2. Videon jälkeen opettaja luo uuden pelin ja keksii ryhmälleen nimen.
 3. Oppilaat liittyvät opettajan luomaan ryhmään omilta laitteiltaan.
 4. Tässä vaiheessa opettaja valitsee, mitkä osiot (viikot) pelistä halutaan pelata. Oletusarvoisesti kaikki pelin osat ovat valittuina, mutta jos aikaa on niukasti, voi niitä karsia. (Pelin osioita pystyy tarvittaessa ohittamaan myös pelin aikana.)
 5. Ennen pelin aloittamista kannattaa vielä antaa pari ohjetta koko luokalle:
  • Peli on yhteistoiminnallinen, eli koko luokka pelaa yhdessä samaa peliä. Pelin voittaminen vaatii toisten pelaajien auttamista.
  • Pelin kuluessa saa ja kannattaa puhua muille pelaajille! Jos pelaaja on saanut jotakin tietoa, jota muilla ei ole, kannattaa se jakaa kaikille puhumalla.
 6. Kun kaikki pelaajat ovat liittyneet peliin ja ohjeet on annettu, voi opettaja aloittaa pelin.

Opettajan rooli pelin aikana

Opettajalla on pelissä oma pelin hallintonäkymä, josta hän voi seurata pelin edistymistä ja vaikuttaa peliin monipuolisesti.

 • Näkymä esittää reaaliaikaisen aika-arvion, kuinka kauan pelin loppuun pelaaminen kestää. Jos tuntuu, että oppitunnin aika ei riitä, voi opettaja halutessaan kelata peliä eteenpäin. Tällöin kuitenkin joitakin pelin opetussisältöjä jää välistä ja pelin voittaminen muuttuu haastavammaksi.
 • Opettaja voi halutessaan antaa kaikille pelaajille yhteisiä suosiopisteitä, jotka kuvastavat pelin muukalaisten yleistä suhtautumista pelaajiin.
 • Halutessaan opettaja voi myös palkita yksittäisiä pelaajia lisätoiminnoilla tai ottaa vastaavasti joiltakin pelaajilta toimintoja pois. Tarvittaessa pelaajia pystyy myös poistamaan pelistä kokonaan.

Ideoita pelin käyttöön

 • Jos tunnilla ei ole aikaa pelata Operaatio maailmanperintöä koko luokan kanssa yhdessä, voi oppilaat ohjata pelaamaan peliä itsenäisestikin. Peli soveltuu erinomaisesti eriyttäväksi tehtäväksi tai laajaksi kotitehtäväksi.
 • Pelin alkuvideon voi katsoa ennakkoon ja antaa oppilaille valmistautumistehtäväksi selvittää, mitä maailmanperintö on ja mitä maailmanperintökohteita Suomesta löytyy. Erityisesti 7. luokkalaisten ja nuorempien pelaajien kanssa tämä helpottaa peliin sisälle pääsemistä.
 • Peli on yhteistoiminnallisuutensa takia parhaimmillaan n. 5–15 oppilaan pelaajamäärillä. Jos luokassa on yli 20 oppilasta, luokan voi jakaa kahteen eri ryhmään tai pelaajat voivat osallistua peliin pareittain samalta laitteelta. Jos luokan jakaa kahteen ryhmään, tulee opettajan luoda kaksi erillistä peliä, joihin pelaajat jakautuvat.

Miten peli nivoutuu muuhun opetukseen?

 • Operaatio maailmanperinnön tavoitteena on toimia innostavana alkusysäyksenä kulttuuriperinnön tarkasteluun tai syventävänä loppukertauksena. Pelin pelaaminen ei vaadi pelaajilta mitään taustatietämystä maailmanperinnöstä, mutta laajakaan tietämys ei ole este pelaamiselle, sillä pelin painopiste on maailmanperinnön merkityksen pohtimisessa eikä yksittäisten faktatietojen opettelussa.
 • Pelin aikana pelaajat kirjoittavat omia vastauksia, joissa he kertovat, mikä heidän mielestään Suomessa on arvokasta ja pelastamisen arvoista. Nämä vastaukset tulevat opettajan käyttöön ja antavat mahdollisuuden jatkaa aihepiirin käsittelyä seuraavilla tunneilla.
 • Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura on myös julkaissut materiaalin Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa (pdf lataus), joka sisältää paljon tietoa kohteista ja niiden käsittelystä tunneilla.
 • Kaikista parhain tapa oppia maailmanperinnöstä on kuitenkin vierailla eri maailmanperintökohteiden aidoissa ympäristöissä. Katso tarkemmin osiot Maailmanperintö ja koulujen kasvatustyö ja Suomen maailmanperintökohteet oppimisympäristönä, jos haluat suunnitella kohdevierailuja tai haluat tietää lisää, miten maailmanperintö näkyy mm. koulujen opetussuunnitelmissa.

Palaute

Otamme mielellämme palautetta vastaan pelistä ja sen toimivuudesta opetuskäytössä. Pelillä ei tavoitella voittoa vaan halutaan edistää maailmanperinnön tuntemusta ja sen arvostamista. Palautekyselyyn vastaaminen vie pari minuuttia.

https://docs.google.com/forms/d/1HF-bfHxTmOPWVpywpzvKqXeBOezWpqyV4sHPHeaJj-8/viewform

Jos pidät pelistämme, kerro se toki muillekin! Voit jakaa oheista julistekuvaa vapaasti tai tulostaa sen vaikka luokkasi seinälle.

Maailmanperintö ja koulujen kasvatustyö

Maailmanperintökasvatuksella kannustetaan tulevaisuuden vaikuttajia osallistumaan maailmanperintömme suojelemiseen sekä mahdollistamaan sen, että heillä olisi tarvittavat tiedot ja taidot torjua maailmanperintöömme kohdistuvia uhkia. Maailmanperintö on ihmiskunnan yhteistä, ainutlaatuista luonnon- ja kulttuuriperintöä, jonka säilyttäminen on arvokasta erityisten historiallisten, esteettisten tai tieteellisten seikkojen takia. Maailmanperintökohteisiin liittyvien arvojen, tietojen ja taitojen opettamista kutsutaan maailmanperintökasvatukseksi. Sen perimmäisenä tarkoituksena on lisätä ymmärrystä maailmanperinnön ainutkertaisuudesta, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia siitä.

Maailmanperintökasvatuksella edistetään opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita

 • Tutustuttamalla erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin, ihmiskunnan yhteiseen luonnon- ja kulttuuriperintöön
 • Elävöittämällä historian opetusta
 • Konkretisoimalla kestävän kehityksen kasvatusta ja globaalikasvatusta
 • Integroimalla tieteitä ja taiteita – tietoa ja luovuutta
 • Tarjoamalla koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä
 • Tukemalla kulttuuri-identiteetin rakentumista ja osallisuuteen kasvamista
 • Tarjoamalla sisältöä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle
 • Toteuttamalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteita: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Monilukutaito (L4) ja Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7).

Maailmanperintökasvatuksella edistetään perusopetuksen kulttuuritehtävän toteutumista. Valtakunnallisten perusopetuksen perusteiden mukaan perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetuksen tulee lisätä ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.

Valtioiden vastuu luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämisestä on kirjattu sitovaksi velvoitteeksi Unescon maailmanperintösopimukseen (Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta, 1972) jonka noudattamiseen myös Suomi on sitoutunut.

Suomen maailmanperintökohteet oppimisympäristöinä

Suomen maailmanperintökohteet ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahden mäki, Struven ketju ja Merenkurkun saaristo. Kaikissa Suomen kohteissa on asiantunteva henkilökunta, joka järjestää mielellään ohjelmaa kouluvierailuiden ajaksi. Maailmanperintökasvatus on parhaimmillaan, kun kohteet ja niiden historian voi kokea ja tuntea aidoissa ympäristöissä.

Unescon maailmanperintökeskus esittelee sivuillaan kaikki maailmanperintökohteet. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura on julkaissut materiaalin Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa (PDF), joka sisältää taas paljon tietoa Suomen kohteista ja niiden käsittelystä oppitunnilla. Suomessa toimii myös Unesco-koulujen verkosto, josta voi lukea lisää Opetushallituksen sivuilta.

Pääset oheisten linkkien kautta Suomen maailmanperintökohteiden sivuille: